AC-CC Logo
ACCC Škola Cross Border: Pracovní listy z roku 2010 také pro děti od 6 do 10 let

ACCC 2010

 

 

 

 

 

 Austrian Czech Cultural Cooperation

 pokračuje v roce 2010 ve své sérii

 pracovních listů Cross Border pro

 žáky/žákyně z jižních Čech a Horního

 Rakouska. Poprvé jsou k dispozici

 také přeshraniční materiály pro děti

 od 6 do 10 let: Pracovní list „Hudba dělá přátele“ zprostředkovává formou hry přístup k dětským písním, ke zvukům a hláskám – které v Rakousku mohou často znít jinak než v Česku – a k hudebním nástrojům. Pracovní list „Ahoj – Hallo“ je rovněž určen věkové skupině do 10 let: Tento pracovní list žákům/žákyním umožňuje, aby sami přes hranice komunikovali o sobě a svém světě. Oblíbení hrdinové, ale také fotografie a prezentace obcí, kde děti žijí, to vše může překračovat hranice. Za tímto účelem vytvořilo ACCC v roce 2010 speciální nástroj, webovou stránku http://crossborder.ac-cc.net, na které lze prezentovat výsledky prací v dané třídě.

 

Pokračujeme také v sérii materiálů pro děti ve věku 10 – 14 let: Přístup k médiím (jako jsou fotografie nebo animovaný film) a přeshraniční, dvojjazyčnou perspektivu umožňuje pracovní list „Svět médií bez hranic!“. Pro všechny tři pracovní listy je tedy typické, že přinášejí (mnohdy) první kontakt s jazykem sousedního regionu. Tato cvičení jsou určena pro žáky/žákyně (ale také učitele/učitelky) bez předchozích jazykových znalostí a jsou posílena doprovodnými materiály.

 

Download pracovních listů 2010 a doprovodných informací pro vyučující:
Pracovní list 5 "Ahoj - Hallo"
Informace pro vyučující k pracovnímu listu 5

Více informací a další materiály ke stažení

 

Pracovní list 6 „Svět médií bez hranic!“

Informace pro vyučující k pracovnímu listu 6
Více informací a další materiály ke stažení … 

 

Pracovní list 7 „Hudba dělá přátele!“

Informace pro vyučující k pracovnímu listu 7

Více informací a další materiály ke stažení …

 

 

Land Oberoesterreich Logo EU Logo Kulturland Oberoesterreich

Die Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) ist ein Projekt der Central European Cultural Cooperation EWIV (FN 207768t) gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG III A – Programm und des Landes Oberösterreich.
Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) je projekt Central European Cultural Cooperation EWIV (FN 207768t) podporovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – programmu INTERREG III A a země Horní Rakousko.
Impressum

Cross-Border kulturní databanka ACCC

Rozsáhlá kulturní a informační nabídka ACCC v češtině i v němčině.

Více informací ...

 
Servis ACCC pro umělce, umělkyně a kulturní pracovníky

Bezplatné poradenství při přípravě a realizaci přeshraničních kulturních projektů. Domluvte si termín konzultace.

Kontakt s ACCC...

 
Publikace pro přeshraniční kulturní spolupráci

Mediální příručka, Finanční příručka a Příručka pro spolupráci ACCC jsou k dostání v češtině i v němčině.

Objednávka …

 
Rohrbašské prohlášení 2005

Zásadní listina ACCC, která shrnuje podstatné potenciály vývoje kulturní práce cross-border v hraničním prostoru (Horního) Rakouska a (jižních) Čech.

Stáhnout Rohrbašské prohlášení Stáhnout Rohrbašské prohlášení (120.63 KB)

 

 
Archiv ACCC:

Digitální informace o aktivitách ACCC od roku 2000.

Více …