AC-CC Logo
GRENZ-WERTE 09.11.-11.11.2007

ACCC (Austrian Czech Cultural Cooperation) a jeho mimořádná výstava „GRENZ-WERTE / HRANIČNÍ HODNOTY“ ukázala velký umělecký potenciál hraničních regionů Horního Rakouska a jižních Čech. Své aktuální práce zde prezentovalo po pěti výtvarných umělkyních/umělcích z obou sousedících států EU.

 

Jako obzvláště pozitivní byla hodnocena možnost navázat mnoho kontaktů s jinými vystavovateli, galeriemi, uměleckými sdruženími, firemními iniciativami a soukromými zájemci. Tyto neformální kontakty rozšíří ideu přeshraničních kulturních kontaktů i do dalších projektů. Mimořádná přehlídka ACCC byla zdařilým příkladem toho, jak teoretické pojmy jako přeshraniční kulturní spolupráce, budování důvěry mezi sousedními státy EU a kultura jako podstatný základ Evropy mohou nabrat hmatatelnou podobu.

Kulturní iniciativy jako  Austrian Czech Cultural Cooperation pomáhají vrývat lidem do paměti, že kultura podstatnou měrou razí cestu pro další, hlubší spolupráci v oblastech hospodářství, vědy a politiky.

 

Land Oberoesterreich Logo EU Logo Kulturland Oberoesterreich

Die Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) ist ein Projekt der Central European Cultural Cooperation EWIV (FN 207768t) gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG III A – Programm und des Landes Oberösterreich.
Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) je projekt Central European Cultural Cooperation EWIV (FN 207768t) podporovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – programmu INTERREG III A a země Horní Rakousko.
Impressum

Cross-Border kulturní databanka ACCC

Rozsáhlá kulturní a informační nabídka ACCC v češtině i v němčině.

Více informací ...

 
Servis ACCC pro umělce, umělkyně a kulturní pracovníky

Bezplatné poradenství při přípravě a realizaci přeshraničních kulturních projektů. Domluvte si termín konzultace.

Kontakt s ACCC...

 
Publikace pro přeshraniční kulturní spolupráci

Mediální příručka, Finanční příručka a Příručka pro spolupráci ACCC jsou k dostání v češtině i v němčině.

Objednávka …

 
Rohrbašské prohlášení 2005

Zásadní listina ACCC, která shrnuje podstatné potenciály vývoje kulturní práce cross-border v hraničním prostoru (Horního) Rakouska a (jižních) Čech.

Stáhnout Rohrbašské prohlášení Stáhnout Rohrbašské prohlášení (120.63 KB)

 

 
Archiv ACCC:

Digitální informace o aktivitách ACCC od roku 2000.

Více …