AC-CC Logo
Dialog nezná hranice

ACCC, Austrian Czech Cultural Cooperation, se vyslovuje pro konec oboustranných blokád hranic.

Vzhledem k dlouhé a proměnlivé historii tohoto kulturního prostoru bychom se právě dnes měli vyvarovat symbolů, které upomínají na dobu Železné opony, izolace a neschopnosti dialogu. Stále častější blokády na hranici mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami mají anachronické rysy a mimoto podsouvají tomu druhému pocit závislosti. 

Ve skutečnosti ale obě strany mohou ve svém vývoji dosáhnout pokroků tehdy, když vsadí na dialog a na výměnu, namísto toho aby tímto aktem blokády znovu křísily ideu nepřekonatelné hranice. To ukazuje především historie regionu.

 

Land Oberoesterreich Logo EU Logo Kulturland Oberoesterreich

Die Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) ist ein Projekt der Central European Cultural Cooperation EWIV (FN 207768t) gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG III A – Programm und des Landes Oberösterreich.
Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC) je projekt Central European Cultural Cooperation EWIV (FN 207768t) podporovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – programmu INTERREG III A a země Horní Rakousko.
Impressum

Cross-Border kulturní databanka ACCC

Rozsáhlá kulturní a informační nabídka ACCC v češtině i v němčině.

Více informací ...

 
Servis ACCC pro umělce, umělkyně a kulturní pracovníky

Bezplatné poradenství při přípravě a realizaci přeshraničních kulturních projektů. Domluvte si termín konzultace.

Kontakt s ACCC...

 
Publikace pro přeshraniční kulturní spolupráci

Mediální příručka, Finanční příručka a Příručka pro spolupráci ACCC jsou k dostání v češtině i v němčině.

Objednávka …

 
Rohrbašské prohlášení 2005

Zásadní listina ACCC, která shrnuje podstatné potenciály vývoje kulturní práce cross-border v hraničním prostoru (Horního) Rakouska a (jižních) Čech.

Stáhnout Rohrbašské prohlášení Stáhnout Rohrbašské prohlášení (120.63 KB)

 

 
Archiv ACCC:

Digitální informace o aktivitách ACCC od roku 2000.

Více …